close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:
icon

Interview / Rozhovor STORMWITCH


Interviews / Reports


Written by Guzdan on Monday 9.10.2017 11:09, read: 692×
/files/images/rozhovory/Stormwitch-2017.jpg

Dobrý den z České republiky.Jsme rádi, že nám odpovíte na naše otázky.
Dobrý den, příznivci internetového zinu.


K+A - Stormwitch - je známá rocková skupina z Německa. Řekni nám trochu o posledních třech letech?
A - Hráli jsme pár velmi dobrých koncertů. Bang Your Head, Keep It True a další festivaly. Měli jsme mnoho rozhovorů a fotografování pro časopisy. A pracovali jsem na nových písních.


K+A - Stormwitch je idol pro mnoho skupin z celého světa. Některé skupiny hráli, nobo hrají na koncertech jako bonus. Víš o tom? 
A - Ano, to vím a jsem na to velmi pyšný.


K+A - Jaká je vaše oblíbená skladba a od koho? 
A - Ravenlord od Hammerfall.


K+A - Andy, Harald Spengler byl ve vaší skupině velmi známý a myslím, že s vámi pracoval na mnoha písních. Vím, že kapela (Stormwitch) hrála pro ně zvláštní show. Máte nějaké plány na toto opakování? 
A - Ne, myslím, že takovou show můžete hrát pouze jednou.


K+A - Řekněte prosím něco o vašich nových písních a vašich plánech (nové album, turné, video atd.) 
A - V současné době jsme ve studiu, nové album bude překvapující. Bylo by skvělé hrát znovu v České republice.


K+A - Jak definujete svůj vlastní zvuk? Co vás inspiruje? 
A - V našem studiu jsme smíchali otrávenou polévku z prvků nové vlny britského Heavy Metalu s původním heavy metalem. Tak snad vyjde vše v dobrém a bude kladný ohlas.


K+A - Řekněte nám prosím více o vašich dalších plánech pro toto léto - zimu. 
A - Až bude album připraveno, náš booker vyhledá možnosti hraní. Doufejme, že v České republice nás uvidíte také.


K+A - Řekni nám trochu víc o své domovině. 
A - Žiju v nejkrásnějším místě. Bavorsko. Máme mnoho krásných věcí: lesy, řeky, moře, kopce, ale jedna věc je také pravda: Vrány vypadají hezčí než ženy.


K+A - Kde je pro vás nejkrásnější místo? 
A - Neu Schwanstein (hrad)


K+A - A konečně bychom chtěli znát vaše osobní poselství pro naše čtenáře. (Co by to bylo?) 
A - Pro padlé a pravé: Děkujeme vám!


ptali se - Klaus + Alan
odpovídal - Andy (zpěvák)

 

https://www.stormwitch.de/


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Hello from Czech Republic. We are very happy that you will give us some answers to our questions,
Hello people internet zine.

 

K+A - STORMWITCH – is a known German Rock group. Please tell us a little bit about the last three years. 
A - We played a few shows but good ones. Bang Your Head, Keep It True, and other festivals. We had many interviews and photo-sessions. And I worked on new songs.


K+A - STRORMWITCH is an idol for lot of groups from all over the world. Some groups performed your songs in there live program. You know that?  
A - Yes, I'm know that, and I'm very proud of it.


K+A - What is your favourite cover song and from whom? 
A - Ravenlord from Hammerfall


K+A - Andy, Harald Spengler was a very known person in your group and I think that he worked on lot of songs with you. I know that the band (Stormwitch) played a special memory show for them. Do you have any plans this repeat that? 
A - No, I think such a show you can play only once.


K+A - Please tell us more about your new songs and your plans (new album, tour, video, etc.) 
A - We are in the studio at the moment, the new album will be surprising. It would be great to play in Czech Republic again.
 

K+A - How do you define your own sound? What inspires you? 
A - In our own hellkitchen we mixed a poisoned soup out of elements of the New Wave of British Heavy Metal.
 

K+A - Please tell us more about your next shows and plans for this summer / winter. 
A - When the album is ready, our booker will look for events. Hopefully in Czech Republic we see us.
 

K+A - Tell us a little bit more about your home area. 
A - I live in the most beautifull place. Bavaria. We have many nice things : Forests, Rivers, Seas, Hills, but one thing is also true : The Crows look nicer than the women.


K+A - What is the most beautiful place for you? 
A - Neu Schwanstein (castle)


K+A - And at last we would like to know your personal message for our listeners. (What would it be?) 
A -For the Fallen and the true Ones: We thank You !
 

he asked - Klaus + Alan
he answered - Andy (singer)


https://www.stormwitch.de/Comments
Add new comment

Name:
Web:
Text:
:) :( :-D :-P :-I :-S ;-) :-O :-* }:-0 8-) $-D :-X :`} :-V :,-( [:o) O:o) >:-> :-! (B)    URL: www.* | http://*
4 and 11? [numerically]