close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:
icon

rozhovor Marco Mendoza


Interviews / Reports


Written by Guzdan on Monday 4.12.2017 16:32, read: 631×
/files/images/rozhovory/22278614_1235528539886721_1901655784_n.jpg

Alan - Vzpomeneš si na první koncert, který jsi navštívil?
Marco - Ano, byl to Alice Cooper v San Diego Sports Arena.


Alan - Narodil ses do muzikantské rodiny?
Marco - Ano můj otec hrál na klarinet, a má matka byla zpěvačka.


Alan - Který z hudebníků byl tvým prvním velkým hrdinou?
Marco - the Beatles


Alan - Představy rodičů se vždy neslučují s tím, co nakonec potomek dělá. Tví rodiče byli pro dráhu hudebníka?
Marco - Ne na začátku, ale podporovali mě!


Alan - Tvá první kapela?
Marco - S mím bratrem Carlosem, ten hrál na bicí.


Alan - Jak si užíváš samotné turné? Zajímáš se o kulturu zemí které navštívíš, památky, historii a podobně?
Marco - Ano, s velkým zájem, ale né vždy mám čas.


Alan - Jak to s tebou vypadá ohledně rodiny, žena, děti?
Marco - Ano jsou v pořádku. A ioni mne dosti podporují.


Alan - Hrál jsi ve slavných kapelách a se slavnými hudebníky a sám jsi velkou hudební legendou. Tvůj nejlepší kamarád nebo parťák mezi slavnými hudebníky?
Marco - Nejde takto říci jednoduše, mám jich opravdu hodně.


Alan - Patříš mezi velké hudební legendy. Kteří kolegové zase nejvíc ovlivnili nebo ovlivňují i teď Tebe?
Marco - Je jich opravdu monoho - například But Def, the Beatles, the Rolling Stones, David Coverdale and Whitesnake, Phil Lynott and THin Lizzy ..... TEd Nugent, Neil Schon .....  John Sykes, Dolores Oriordan a Now My Buddies s the Dead Daisies!!  opravdu mnoho!!


Alan - Jak vidíš svoji hudební budoucnost?
Marco - Že se má tvorba dostane až na měsíc


Foto: Honza Pánek

 

 


-----------------------------------------------------

interview Marco Mendoza
Alan - Do you remember the first concert you visited?
Marco - Yes It was Alice Cooper at the San Diego Sports Arena 


Alan - Have you been born to a musician?
Marco - Yes My Father Played Clarinet  and My Mother was a singe


Alan - Which of the musicians was your first great hero?
Marco - the Beatles


Alan - Parents' ideas are always inconsistent with what the offspring eventually does. Your parents were for the musician's career?
Marco - Not at the Beginning , but they did support it!!


Alan - Your first band?
Marco - Eace Associatin with My brother Carlos on Drums


Alan - How do you enjoy the tour itself? Are you interested in the culture of countries you visit, monuments, history, and so on?
Marco - Yes Im always Interested ,unfotunetly ,i dont always have time.


Alan - How does that look with you, family, wife, children?
Marco - Its All Good !!  they are use to the Life style !!


Alan - You played in famous bands and famous musicians and you are a great musical legend. Your best friend or partner among the famous musicians?
Marco - I have so Many to mention ........


Alan - You belong among the great music legends. Which of your fellow fellows have influenced or influenced you the most now?
Marco - Again, So many But Def, the Beatles, the Rolling Stones, David Coverdale and Whitesnake, Phil Lynott and THin Lizzy ..... TEd Nugent, Neil Schon .....  John Sykes, Dolores Oriordan and Now My Buddies in the Dead Daisies!!  But Many more!!


Alan - How do you see your musical future?
Marco - I am Gonna make it to the MOON !!!


Foto: Honza Pánek

 

 


 


Comments
Add new comment

Name:
Web:
Text:
:) :( :-D :-P :-I :-S ;-) :-O :-* }:-0 8-) $-D :-X :`} :-V :,-( [:o) O:o) >:-> :-! (B)    URL: www.* | http://*
9 and 13? [numerically]