close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:
icon

rozhovor / interview Andy Mücke (Stormwitch)


Interviews / Reports


Written by Guzdan on Monday 14.5.2018 20:21, read: 263×
/files/images/rozhovory/Stormwitch_Presse_1_Photo_Michael_Vetter.jpg

Dobrý den z České republiky. Jsme velmi rádi, že jste ochotni s námi udělat rozhovor.
Dobrý den - Děkuji za váš zájem, jsem potěšen.


Klaus + Alan - STORMWITCH je známá rocková skupina. Řekněte nám co jste dělali v posledních dvou letech?
Andy Mücke - Pracovali jsme na novém albu. Mezi lidi ji vypustíme v červnu. Jsme velmi šťastní že máme nové skladby, které můžeme presentovat na koncertech a festivalech v letošním roce.


Klaus + Alan - Jaká je vaše oblíbená skladba od jiného interpreta, než od vás?
Andy Mücke - Je to Ravenlord od Hammerfall.


Klaus + Alan - Řekněme nám prosím, o vašich nových skladbách a plánech do budoucna? (nové album, turné, video atd.).
Andy Mücke - Nový album se nazývá "Bound To the Witch" a začíná skladbou "Songs Of Steel". Pro tuto píseň existuje propagační text Lyric - Video. První show s touto skladbou, hrajeme v Česku v létě - Loket.


Klaus + Alan - Řekněte nám více o vašich koncertech a plánech pro toto léto a zimu 2018?
Andy Mücke - Několik koncertů a festivalů v Německu, a doufáme, že v České republice a Maďarsku odehrajeme více vystoupení nežli do teď. Většinou jsme měli po dvou zastávkách v každé republice.


Klaus + Alan - Kde je pro vás nejkrásnější místo?
Andy Mücke - Moje nejkrásnější místo je vždy tam, kde jsou nějaké zajímavé knihy.


Klaus + Alan - Jaký jste měl první hudební nástroj?
Andy Mücke - Byl to vojenský buben


Klaus + Alan - Kdo jsou vaši oblíbení muzikanti? Skupiny? A nejlepší CD v tuto chvíli?
Andy Mücke - Raven - Wiped Out, Judas Priest - Britch Steel, Iron Maiden - Killers, Disturbed - Immorializedl.


Klaus + Alan - A konečně bychom chtěli znát vaše osobní poselství pro naše čtenáře. (Co by to bylo?)
Andy Mücke - Hrát v České republice bylo vždy nejpříjemnější a podnětnější. Doufám, že se setkáme v Lokti.


https://www.stormwitch.de


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hello from Czech Republic . We are very happy that you will give us some answers to our questions,
Hello Radio Blatna -  Thank you for your interest


Klaus + Alan - STORMWITCH – is a known German Rock group. Please tell us a little bit about the last two years. 
Andy Mücke - We worked on the new album. We will release  it in june. We are very happy whit the new songs. 


Klaus + Alan - What is your favourite cover song and from whom?
Andy Mücke - It is Ravenlord from Hammerfall


Klaus + Alan - Please tell us more about your new songs and your plans (new album, tour, video, etc.)
Andy Mücke - The new album is called ' Bound To The Witch ' and is starts with ' Songs Of Steel '  . For this song exists a Lyric - Video for promotion. The first show that we play is in Loked.


Klaus + Alan -  Please tell us more about your next shows and plans for this summer / winter.
Andy Mücke - Some shows in germany and we hope one or two shows in Czech Republic and Hungary


Klaus + Alan - What is the most beautiful place for you? 
Andy Mücke - My most beautyful place is always there, where some interesting books are


Klaus + Alan - Describe your first instrument. Other instruments.
Andy Mücke - Was a military snare drum


Klaus + Alan - Who are your favorite musicians? Groups? CD's at the moment?
Andy Mücke - Raven - Wiped Out, Judas Priest - Britch Steel, Iron Maiden - Killers, Disturbed – Immorialized


Klaus + Alan - And at last we would like to know your personal message for our listeners. (What would it be?)
Andy Mücke - To play in the Czech Republic was always most enjoyable and stimulating. I hope we will meet in Loked


https://www.stormwitch.deComments
Add new comment

Name:
Web:
Text:
:) :( :-D :-P :-I :-S ;-) :-O :-* }:-0 8-) $-D :-X :`} :-V :,-( [:o) O:o) >:-> :-! (B)    URL: www.* | http://*
5 and 7? [numerically]