close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:
icon

Interview - rozhovor / BAROCK


Interviews / Reports


Written by Guzdan on Monday 2.7.2018 21:45, read: 183×
/files/images/rozhovory/Jana_Breternitz_DSC3861.JPG

Klaus + Alan - Dobrý den Eugene. Řekni nám něco o sobě, o tvém životě a práci, o tvé kapele a o novinkách.
Eugen - Mým úkolem je být frontmanem největší Evropské cover kapely AC / DC tribute.
Žiju pro scénu a pro AC/DC. BAROCK má od roku 2017 novou sestavu. Nejlepší sestava v historii kapely BAROCK. Kapela má členy z různých zemí v Evropě a USA. Kapela má v současnosti více vystoupení než kdy předtím.

 

Klaus + Alan – Řekněte nám pokud možno o vašich koncertech a o vystupování v těchto zemí : Německo, Česká republika a Rakousko.
Eugen - Je skvělé hrát v různých zemích, komunita fanoušků AC / DC je celosvětová. Všichni jsme spojeni v a s rock'n rollem. A BAROCK se cítí jako globální projekt. Máme stále více pozvání z různých zemí abychom vystoupili. Žiji v Norimberku, takže Česká republika a Rakousko jsou v kultuře velmi podobný.

 

Klaus + Alan - Řekněte nám něco o hudební scéně ve vaší zemi (Německo).
Eugen - Vždycky říkám, že jsem v 90. letech dával dohromady různé tribute kapely. Kapela, která hraje skutečné koncerty s poctou daných velikánů. Na konci roku 2000 se objevuje mnoho cover kapel a nyní je Německo plné tribute kapel mnoha žánrů. Lidé v Německu milují AC / DC. V současnosti lidé chodí hodně na tribute kapely.

 

Klaus + Alan - Kde je pro vás to nejkrásnější místo a proč?
Eugen - Nejlepší jjsou chvíle, ve kterých hraji živě (na pódiu). Je to tak spontální a nádherné, to je můj čas. A pak 2 hodiny "ticha" , toto jednou řekl můj hrdina Malcolm Young.


Klaus + Alan - Jaké jsou vaše další plány jako muzikant a soukromá osoba? / Příští tři měsíce a další dva roky.
Eugen - Plánujeme další show ve více zemích. Spoustu nových překvapení při koncertech a možná i vlastní píseňe – tvorbu v duchu AC/DC.

 

Klaus + Alan - Kdyby jste měl možnost vyplnění třech přání, jaké by to byly?
Eugen - 1. Najít perfektního kytaristu pro kapelu. "Malcolma" pro kapelu BAROCK. Možná by se někdo hodil z České republiky do naší mezinárodní skupiny.
2. Jet tour po celém světě.
3. Čas pro vlastní tvorbu.

 

Klaus + Alan – Co tě dokáže povzbudit, nakopnout uprostřed noci?
Eugen - Mnoho věcí, koncerty, světové turné, rock'n roll.l


Klaus + Alan - A konečně bychom chtěli znát vaše osobní poselství pro naše posluchače. (Co by to bylo?)
Eugen - Buďte věrni sobě a dělejte to, co máte rádi

 

www.barock-acdc.com------------------------------------------------------------------------------

Klaus + Alan - Hello Eugen, Tell us a little bit more about you, and your life & work, your band and your NEWS.
Eugen - My work is to be a bandleader in Europe`s greatest ac/dc tribute show.
I live for my passion to play ac/dc live on stage. BAROCK has since 2017 a new line up. The best line up ever in history of BAROCK. The band has
Members from different countries in Europe and USA. The band has more shows than ever before.

 

Klaus + Alan - Please tell us more about your shows and your audience regarding the shows in following countries: Germany, Czech Republic, and Austria. 
Eugen - Its great to play different countries, the ac/dc fan community is now worldwide. We are all connected by rock`n roll. And BAROCK feels like a global project. We have more and more request from different countries, and want to play on. I live in Nürnberg, so Czech republic and Austria are very close in culture.

 

Klaus + Alan - Tell us a little bit more about the music scene in your country (Germany).
Eugen - I say always that I invent the TRIBUTE band itself in the 90ies. A band to play real concerts with tribute, like the classic music.  In the end of 2000ies many tributes appear, and now Germany is full of tributes for many genres. The people in Germany love ac/dc. And in the moment we have a big live scene for originals and tributes.

 

Klaus + Alan - What is the most beautiful place for you and why?
Eugen - The best is the stage where I play live. It is so loud and wonderful, I have my time. The 2 hours of “quietness” , like my hero Malcolm Young said once.


Klaus + Alan - What are your next plans for you as an artist and an private person? / The next 3 months, and the next two years.
Eugen - The next time we plan more shows in more countries. Some new showelements, and maybe a own original song. 

 

Klaus + Alan - If you had three wishes free for this year, what would they be?
Eugen
1. Find the perfect Rhythem guitar player for the band. The “Malcolm” for BAROCK. Maybe someone from Czech republic would fit very good in our international band
2. Play a stadium world tour
3. Time for composing

 

Klaus + Alan - What would you get up for in the middle of the night? (Wofür würdet Ihr mitten in der Nacht aufstehen?)
Eugen - For many things, for shows, for a world tour, for rock`n roll,


Klaus + Alan - And at last we would like to know your personal message for our listeners. (What would it be?)
Eugen - Keep true to yourself and do what you love

 

www.barock-acdc.com 


Comments
Add new comment

Name:
Web:
Text:
:) :( :-D :-P :-I :-S ;-) :-O :-* }:-0 8-) $-D :-X :`} :-V :,-( [:o) O:o) >:-> :-! (B)    URL: www.* | http://*
7 and 11? [numerically]