close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:
icon

ROSS THE BOSS – Interview / Footfest


Interviews / Reports


Written by Guzdan on Monday 9.7.2018 11:33, read: 184×
/files/images/rozhovory/eagle_Ross_the_Boss.png

Mohli byste představit všechny členy vašeho projektu? A odkud pocházíte?.
Jistě, na basu máme úžasnýho Mikea LePonda, zpěv vokály Marc Lopes, na novém albu je můj synovec Lance Barnewold nahrál bicí ale Steve Bolognese je náš nový bubeník.


Co vás inspiruje k tvorbě hudby?
Jsem profesionální hudebník od roku 1975. Hudba je v mé krvi. Po 31 albech a stovkách vedlejších projektech V různých kapelách a hudebních žánrech, jsem stále nadšeně hrát.


Řekni nám trochu víc o hudební scéně v USA.
Abych byl upřímný metalová scéna v USA není dobrá, ani v Evropě, dobré to je v Latinské Americe, Austrálii a v Japonsku. Tam chodí na metal opravdu hodně lidí.


Co si myslíte, že byl váš největší úspěch?
Když sem našeldva hudební žánry, v kterých sem i hrál. Americký punk a Power metal samozřejmě!


ROSS THE BOSS vydá nové album s názvem "By Blood Sworn". Kdo byl producent? Ve kterých studiích se nahrávalo?
Můj drahý přítel Dean Rispler produkoval Blood Sworn a nahrávali jsme u našeho úžasného zvukaře Jesse Cannonse - Found Soundation Studio v Union City v New Jersey.


Jaké jsou vaše další plány? 
No turné, turné a další turné!


Informujte nás prosím o vašich plánech v Evropě / České republice. 
My budeme v Evropě pro fanoušky letos v létě na festivalech a naše velké turné po Evropě samostatně máme naplánované na Září / říjen.


Jaký je váš oblíbený drink a jídlo na turné? 
Upřímně mám rád čerstvé saláty a dobré bílé maso. kuře, ryby, mořské plody a občas dobrý steak. Nepiju pivo, ale mam rád vodku se sodou a citrony !!! Mírně haha


Jaké máte rádi festivaly festivaly (jako Rock am Ring, Sweden Rock, Wacken atd.)? Máte raději klasické kluby, nebo zvláštní místa (divadlo, atd.) Čemu dáváte přednost. (malé kluby nebo velké festivaly a proč?) 
Máme rádi to i to, i neobviklé místa. Přeci jen, menší klub je lepší na komunikaci a bližší kontakt s lidmi.


Řekněteekněte nám o následujících městech: Berlin, L.A., London, Prague a Pekingu. 
Byli jsem všude kromě Pekingu. Všechna tato města mají zvláštní kouzlo, zajímavé jídlo a skvělé lidi!


Kde je pro vás nejkrásnější místo? 
Nejkrásnější místo je fáze kterékoliv doby, dne i noci. Kde mohu být chvilku sám. Tak to jsem šťastný. A když hraji, nikdy si neberu dovolenou. Jsem v práci a na dovolené současně.


A konečně bychom chtěli znát vaše osobní poselství pro naše čtenáře. (Co by to bylo?) 
Děkuji všem za podporu hudby a doufáme, že se s vámi všichni brzy setkáme. Poslechněte si “By Blood Sworn”, že nebudete litovat!

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Could you introduce all the members of your project? And tell me more about your basic place (location)
Sure on bass we have the amazing Mike LePond , on vocals Marc Lopes , on the album my nephew Lance Barnewold played the drums but for Steve Bolognese is our new drummer.


What inspires you to make music? 
Ive been a professional musiciansince 1975 . Music is in my blood . after 31 albums and hundreds of side projects In different genres im still excited to play.


Tell us a little bit more about the music scene in USA. 
To be honest ithink the metal scene in the US is not good well now here near Europe, Latin America , Australia and Japan.


What do you think your biggest success was? 
Really having a major part in inventing 2 genres of music . American punk and Power Metal of course!


ROSS THE BOSS will release a new album called “By Blood Sworn”. Who was the producer? In which studios has it been recorded?
My Dear friend Dean Rispler produced By Blood Sworn and we recorded it at our amazing engineer Jesse Cannons Found Soundation Studio in Union City New Jersey. 


What are your next plans? 
Well touring , touring and more touring!!


Please tell us more about your plans in Europe / Czech Republic. 
We will be in Europe for the festivals this summer and our big Euro tour Sept/Oct.


What is your favourite drink & food on a tour? 
Honestly i like fresh salads and good proteins chicken, fish, seafood and a good steak every now and then. I don’t drink beer but i like my Vodka, soda and lemons!!!  Moderately haha

The most Rock / Metal groups like festivals (like Rock am Ring,
Sweden Rock, Wacken, etc.). The classical projects like more special
venues (theatre, etc.) What does your group / project prefer? (small
venues, or big festivals, and why?) 
We love all shows but the smaller more intimate gigs we love even more because we can interact with everyone.


Please, tell us about the following cities: Berlin, L.A., London, Prague and Peking. 
Ive been everywhere except Peking . All those cities have their own special charm , foods, and great people!


What is the most beautiful place for you? 
The most beautiful place is the stage that Im on any given night > Im totally free and Im the happiest when I’m performing . I never go on vacations.


And at last we would like to know your personal message for our listeners. (What would it be?) 
Thank you all for your support of music and we hope to meet you all very soon . Please check out By Blood Sworn you won’t regret it!!!

 


Comments
Add new comment

Name:
Web:
Text:
:) :( :-D :-P :-I :-S ;-) :-O :-* }:-0 8-) $-D :-X :`} :-V :,-( [:o) O:o) >:-> :-! (B)    URL: www.* | http://*
13 and 9? [numerically]