close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:
icon

Interprets - Delia - Track listing


Spogad (2010)

Delia/Spogad
Lumen (Sub Ala Angeli)
Ya Budu Chekaty Zavzhd
Zabutyj Kraj
Vidrada
Novyj Chas
Mertve Misto
Znajdy Mene
Pryvyd
Vtomylas
Osinnya Melodiya
Mezha
Tvoye Imaeya
Spogad
Ilyuziya (Bonus Track)
Melodia Otonala (Bonus