close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:
icon

Interprets - Finntroll - Track listing


Nifelvind (2010)

Finntroll/Nifelvind
Blodmarsch (Intro)
Solsagan
Den Frusna Munnen
Ett Norrskensdad
I Tradens Sang
Tiden Utan Tid
Galgasng
Mot Skuggornas Varld
Under Bergets Rot
Fornfamnad
Drap
Under Dvargens Fot