close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:
icon

Interprets - Album listing


Dying Passion

Dying Passion/-
Secretly 2000  R
Voyage 2002  R
Sweet Disillusions 2004  R
Relief 2007  R
Absorb 2009  R
Amplify 2012  R
Established:1995
Genre:Atmospheric Doom Metal, Gothic Metal
Origin:Šumperk - Czech Republic
Active:still active
Web:http://www.dyingpassion.com/

Sample


Dying Passion

Dying Passion jsou svébytnou a originální kapelou. Umí být náladoví, zahrát na city či se opřít do strun; současně jsou však hraví a uvolnění. Velkou devizou kapely je výrazný alt Zuzany Lípové, melancholické, rozmáchlé melodie a z původního gothic/doom metalového základu expandují do mnoha směrů, barev i výrazů, přitom si ponechali stále "to své". Postupem času kapela získala civilnější a rockovější projev a přitom neztratila nic ze svého charisma a atmosféry. Vytvořili si vlastní styl, který už nemá smysl vytyčovat nějakými škatulkami. Atmosférický emotivní rock či metal, dokáže znít křehce i pompézně a pojmout do sebe velkou škálu vlivů.