close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:

Přidání koncertu


Zde můžete přidat koncert své Skupiny nebo i posluchači zde můžou napsat koncert ktery se hodi zveřejnit na rádiu.
Po schválení se koncert zobrazi na hlavní strance.

Name:
E-mail:
Web:
Datum + čas konání:
Místo konání:
Kapely:
Vstupne:
Doplňující info:
 0 and 1
Captcha:

Adding groups

Groups playing metal which would like to be added to my radio, please contact me and we can arrange adding to the playlist.
If possible, we can also arrange some other form of cooperation.

The request can be sent here.