close

Rating:

Your Rating:

(Minus - Worst   ;   100% -Best)

Search:

Rock & Metal Rozhovory.Né každý máte možnost, nebo finance zaplatit si rozhovor v rádiu.
Zde máte možnost bez peněžního úbytku - hodinový pořad.
Rozhovor je dále archivován k přehrání. Zde
A obdržíte jej i v mp3 podobě pro vlastní účely.
Pokud máte zájem pište na tento e-mail pro bližší informace.

alanrohan@centrum.cz


Natáčí se v Horažďovicích (17 km od Strakonic)

Možná i jiná domluva